II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

Polska na duchowej mapie Europy

Polska na duchowej mapie Europy

Panel dyskusyjny