II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

dr Robert Żurek

historyk, członek Zarządu Fundacji Krzyżowa

dr Robert Żurek

historyk, członek Zarządu Fundacji Krzyżowa

Biografia:

Absolwent historii i teologii katolickiej na Freie Universität w Berlinie. W Instytucie Historii Martin-Luther-Universität w Halle w 2003 r. obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Pełnił rolę zastępcy dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz dyrektora wrocławskiego oddziału IPN. Do jego głównych zainteresowań należą stosunki polsko-niemieckie po 1945 r. oraz relacje państwo-kościół w Polsce i Niemczech. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu Fundacji Krzyżowa.

Autor m.in. „Die Kirchen und die deutsch-polnischen Beziehungen 1945-1956” [Między nacjonalizmem a pojednaniem. Kościoły a stosunki polsko-niemieckie 1945-1956] oraz „Kościół rzymskokatolicki w Polsce a Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1948“.

Wszystkie sesje: dr Robert Żurek

Polska na duchowej mapie Europy

16:00
Centrum Historii Zajezdnia