II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

dr. hab. Zbigniew Krysiak

ekonomista, prezes Instytutu Myśli Schumana, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej

dr. hab. Zbigniew Krysiak

ekonomista, prezes Instytutu Myśli Schumana, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej

Biografia:

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak jest Prezesem Instytutu Myśli Schumana oraz pracuje w Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem ok. 130 publikacji oraz ok. 90 recenzji naukowych w dziedzinie ekonomii w dyscyplinie finansePosiada duże doświadczenie w praktyce gospodarczej. Pełnił funkcje członka zarządu i p.o. prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiceprezesa AIG Bank Polska. Był także dyrektorem zarządzającym oraz doradcą prezesa w PKO BP. Był członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. Był członkiem Komitetu Naukowego GPW. W 2006 został odznaczony Srebrnym Krzyżem przez Prezydanta Rzeczpospolitej za zasługi w rozwoju sektora bankowego w Polsce. W 2016 r. został odznaczony Medalem Mikołaja Kopernika za zasługi dla rozwoju sektora bankowego w ostatnich 25 latach Jest ekspertem ekonomicznym powoływanym do różnych projektów w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Jest doradcą Wiceministra Finansów. 

Wszystkie sesje: dr. hab. Zbigniew Krysiak

Polska na duchowej mapie Europy

16:00
Centrum Historii Zajezdnia