II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

Aktualności

Jak sztuka może bronić się przed antysztuką?

W jaki sposób ratować cywilizację łacińską przed zaborczością globalistów, komercjalną homogenizacją, niebezpiecznymi eksperymentami neomarksistów? Jak nie ugiąć się pod ostrzałem destrukcji, dekonstrukcji, dechrystianizacji? Wystawa „Realizm/nadrealizm/symbolizm” towarzysząca konferencji „Wartości kultury –...
Zobacz więcej