II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 
Dzień

22 listopada, 2017