II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

Islamskie scenariusze dla Europy

Islamskie scenariusze dla Europy

Panel dyskusyjny