II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

dr. hab. Piotr Kłodkowski

orientalista, dyplomata, profesor UJ, Katedra Porównawcza Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr. hab. Piotr Kłodkowski

orientalista, dyplomata, profesor UJ, Katedra Porównawcza Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biografia:

Specjalista w zakresie politologii i stosunków międzynarodowych, szczególnie w obszarze państw azjatyckich. Absolwent orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1996 r. obronił pracę doktorską z literaturoznawstwa „Homo mysticus hinduizmu i islamu. Mistyczny ruch bhakti i sufizm“. Pracował w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, gdzie kierował Instytutem Badań nad Cywilizacjami. W 2010 r. habilitował się na podstawie pracy „O pęknięciu wewnątrz cywilizacji. Ideologiczny spór między modernistami a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku“ w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W 2014 r. został rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jest członkiem Zespołu miesięcznika „Znak” oraz współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”. W latach 2009-2014 był ambasadorem RP w Indiach, akredytowanym także w Nepalu, Bangladeszu, na Sri Lance i Malediwach.

Autor m.in. „O pęknięciu wewnątrz cywilizacji: ideologiczny spór między modernistami a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku“ oraz „Homo mysticus hinduizmu i islamu“.

Laureat Nagrody im. Beaty Pawlak (2004) i Nagrody im. księdza Józefa Tischnera (2006).

Wszystkie sesje: dr. hab. Piotr Kłodkowski

Islamskie scenariusze dla Europy

16:00
Centrum Historii Zajezdnia