Kongres Społeczny ESK     [25-27 listopada 2016]

Rafał Tichy

Filozof, teolog, publicysta

Rafał Tichy

Filozof, teolog, publicysta

Biografia:

Rafał Tichy, filozof, teolog, publicysta. Mieszka w Warszawie. Ostatnio wydał książki Mistyczna historia człowieka według Bernarda z Clairvaux oraz Ukryte oblicze. O mistyce i mesjanizmie.

Wszystkie sesje: Rafał Tichy