II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

prof. Zdzisław Julian Winnicki

politolog, prawnik, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, kierownik Zakładu Badań Wschodnich ISM, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. Zdzisław Julian Winnicki

politolog, prawnik, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, kierownik Zakładu Badań Wschodnich ISM, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

Biografia:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po uzyskaniu magisterium był zatrudniony jako pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80. działał w Stronnictwie Demokratycznym, publikował w „Tygodniku Demokratycznym”, później w Unii Polityki Realnej. W 1985 r. obronił na pracę doktorską zatytułowaną „Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917–1918)“. Pracownik naukowy zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie w Instytucie Studiów Międzynarodowych. W 2003 r. uzyskał habilitację na macierzystej uczelni na podstawie rozprawy „Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości“. Profesor nauk społecznych (2014) na podstawie monografii „Ideologia państwowa Republiki Białoruś. Teoria i praktyka projektu”. Profesor zwyczajny. W czasie swej kariery naukowej był kierownikiem Zakładu Badań nad Europą Wschodnią Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu. Od lat 90. zaangażowany w działalność na rzecz Kresów Wschodnich, w tym przede wszystkim ochrony kultury polskiej na Białorusi i Litwie. Społecznie pełnił obowiązki prezesa oddziału dolnośląskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz stowarzyszenia „Straż Mogił Polskich – na Wschodzie”.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1988), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Złotym Medalem „Za wysługę lat”, Złotym Medalem 100-lecia Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Honorowy członek Związku Polaków na Białorusi.

Wszystkie sesje: prof. Zdzisław Julian Winnicki

Rosja: Między mesjanizmem a nihilizmem

17:00
Centrum Historii Zajezdnia