II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

Marguerite A. Peeters

dyrektor Instytutu na rzecz Dynamiki Dialogu Międzykulturowego

Marguerite A. Peeters

dyrektor Instytutu na rzecz Dynamiki Dialogu Międzykulturowego

Biografia:

Dziennikarka oraz analityk procesów globalizacji rewolucji kulturowej Zachodu w czasach po Zimnej Wojnie. Założycielka agencji informacyjnej IIS tworzącej raporty analityczne na temat rozwoju politycznego i kulturowego. Założycielka i dyrektorka Instytutu na rzecz Dynamiki Dialogu Międzykulturowego, który zajmuje się kluczowymi pojęciami, wartościami i mechanizmami globalizacji. Jej badania skoncentrowały się w szczególny sposób na nowym, globalnym języku, który pojawił się w latach dziewięćdziesiątych na podłożu postmodernistycznej etyki. Wykładowca na Pontifical University Urbaniana, Pontifical Lateran University , czy Catholic University of Congo

Autorka m.in. „Gender – światowa norma polityczna i kulturowa” i „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania”.

Wszystkie sesje: Marguerite A. Peeters

Dokąd zmierza Europa

18:00
Centrum Historii Zajezdnia