II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

dr Sławomir Dębski

historyk, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

dr Sławomir Dębski

historyk, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Biografia:

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również na Central European University w Budapeszcie, gdzie w 1994 uzyskał dyplom magistra w zakresie historii Europy Środkowej. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie pracy „Między Berlinem a Moskwą. Studium polityczno-wojskowych aspektów stosunków niemiecko-sowieckich 23 sierpnia 1939 – 22 czerwca 1941“. Monografia bazująca na pracy doktorskiej została uhonorowana nagrodą „Klio“. Od 2000 r. związany z PISM jako analityk, szef Biura Analiz oraz zastępca dyrektora. Redaktor kilku tomów Polskich Dokumentów Dyplomatycznych za lata 1918 i 1919. W latach 2007–2010 oraz ponownie od 2016 r. dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W latach 2011-2016 był również dyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Współzałożyciel Intersection Project. Były członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Od 2016 r. redaktor naczelny kwartalnika „Polski Przegląd Dyplomatyczny”.

Wszystkie sesje: dr Sławomir Dębski

Rosja: Między mesjanizmem a nihilizmem

17:00
Centrum Historii Zajezdnia