Kongres Społeczny ESK     [25-27 listopada 2016]

Bartosz Jastrzębski

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim

Bartosz Jastrzębski

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim

Biografia:

Wykładowca filozofii i etyki na Uniwersytecie Wrocławskim

Wszystkie sesje: Bartosz Jastrzębski