II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

Rosja: Między mesjanizmem a nihilizmem

Rosja: Między mesjanizmem a nihilizmem

Panel dyskusyjny