II Kongres Społeczny 2017   –   POLSKA NA STYKU CYWILIZACJI 

Program

II Kongres Społeczny "Polska na styku cywilizacji"
1-3 grudnia 2017
Day 1
01 Dec 2017

Otwarcie II Kongresu Społecznego 2017 – “Polska na styku cywilizacji”

Otwarcie Wrocławskiego Kongresu Społecznego
Grzegorz Górny